HIT-W-training | civiele techniek (2023)

4.666665 3 opmerkingen
 • Grad bachelor opleiding
 • Periode 2,5 jaar
 • studielast 10-14 uur per weekI
 • collegegeld EUR18.600,- I
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 25 september 2023 Breda
  • 28 september 2023 Utrecht
  • 28 september 2023 Zwolle

Download brochure Sluit u nu aan

Log in

Harbin Instituut voor Technologieonderwijs

iets voor jou?

 • Het vakgebied installatietechniek, en dan met name werktuigbouw, boeit je.
 • Ze willen verstandig leren kiezen tussen kwaliteit, innovatie, duurzaamheid, energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en flexibiliteit zonder de kosten uit het oog te verliezen.
 • Je wilt Integraal Installatie (IIO) Technisch Ontwerper worden.

HIT-W training: Energieconversie en algehele planning

Nederland werkt er hard aan om de CO2-uitstoot en het energieverbruik terug te dringen en over te stappen op duurzame energiebronnen. De energietransitie betekent verandering, inclusief innovatie. Een belangrijk aandachtspunt bij deze verandering is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor het opwekken van warmte, koude en elektriciteit. Oude technologieën worden geëlimineerd en nieuwe technologieën worden geïntroduceerd en geoptimaliseerd.

Voor ontwerpers van machines in en rond gebouwenDat betekent veel.Niet alleen het ontwerp van technische systemen zelf wordt steeds belangrijker, maar ook de groeiende omgeving. Veel hangt af van optimale energie-efficiëntie in combinatie met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarom neemt de vraag naar circulaire oplossingen toe. Dit laatste vereist, afgezien van de initiële investering, een zorgvuldiger afweging van de gehele levenscyclus, inclusief de levenscycluskosten en de totale eigendomskosten (LCC/TCO). Met HIT-W cursussen leer je niet alleen wat je moet weten, maar ook hoe je slimmer kunt werken en tijd kunt besparen.

HIT W: Ondersteuning en beheer door de technische installatiebranche

Daar wil je als ontwerper een goed antwoord op geven. Hiervoor is echter kennis nodig. Mechanische systemen moeten op elkaar worden afgestemd (bijvoorbeeld energieopwekking voor verwarming en koeling, elektrische distributie- en toevoersystemen, procestechnische systemen en brandbeveiligingssystemen). Maar ook afstemming met andere disciplines is nodig om tot intelligente, geïntegreerde gebouwontwerpen te komen. Denk bijvoorbeeldelektrisch apparaat, architectuur en bouwfysica. Want in een smart grid is alles met elkaar verbonden via een smart grid of stadsverwarmingsnetwerk.

Dit kwam mede door de eisen van de opdrachtgever, die zowel de opdrachtgever als de ontwerper voor complexe en bijzonder veeleisende ontwerpuitdagingen stelden.
Zo kun je niet alleen bijdragen aan technologische innovaties, maar ook aan maatschappelijke oplossingen, bijvoorbeeld voor milieuproblemen. Kortom, dat is hetHIT-W-trainingconcentreer op. In de cursus leer je innovaties op dit gebied bij te houden, te combineren en te coördineren en je voor te bereiden op de energietransitie en andere veranderingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Een visie op werktuigbouwkunde voor onderzoek, ontwerp en advies

Als deelnemer ontwikkel je een integrale, integrale visie op het onderzoeken, ontwerpen en adviseren van innovatieve, creatieve en financiële intelligence-oplossingen. Je leert veel over ontwerpopties en conceptuele beslissingen. Door dit te onderzoeken en rekening te houden met je interesses krijg je een beter gevoel voor het vak werktuigbouwkunde. Zo leert u snel een weloverwogen keuze maken en ontdekken welk concept het beste aansluit bij de wensen en eisen van uw klant. Je leert ook hoe het werkt.

Lees verder

Praktische informatie

  doelgroep

  doelgroep

  Je werkt voor een installateur, adviseur, fabrikant, leverancier, overheidsinstantie (bijvoorbeeld de Rijksvastgoedmaatschappij), ziekenhuis, woningbouwvereniging of kassenbouwer. Zij zien de uitdaging en zijn gefascineerd door dit vak. Daarnaast heb je met de HIT-W opleiding de ambitie en de mogelijkheid om de volgende stap in je carrière te zetten.

  Introductie tot de HIT-W-training

  Idealiter heb je een bachelor- of masteropleiding techniek of een post-MBO opleiding van MIT-W met succes afgerond. Daarnaast heb je relevante beroepservaring in de werktuigbouwkundige installatietechniek en kun je de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in de opleiding Installatietechniek van HBO toepassen in je dagelijkse werk. Heeft u niet de juiste opleiding, maar beschikt u wel over ruime beroepservaring en werkt u in de juiste werkomgeving? Dan kunt u zich ook inschrijven:

  Verplicht als je het MTS Wtb Diploma hebtHBO-beoordelingJe bent.
  Als je een MBO-4-Wtb diploma hebt, is het raadzaam om eerst aan MIT-W te studeren. Dan mag je.
  Heeft u andere diploma's (bijvoorbeeld buiten Nederland behaald) of werkervaring dan hierboven vermeld en wilt u weten of u wordt toegelaten, neem dan via onze website contact op met de opleidingsmanager.

  Avans+ is zeer zorgvuldig bij het opnemen van patiënten. Adviseer en/of interview elke deelnemer om te bepalen of HIT-W-training haalbaar is. Voldoe je niet aan bovenstaande toelatingscriteria, dan kan een HBO-evaluatie onderdeel uitmaken van de toelatingsprocedure.

  Beoordelingsresultaten worden gecombineerd met andere toelatingscriteria zoals werkervaring, werkomgeving en ambitie om de toelating tot het Installatietechnologieprogramma van het Harbin Institute of Technology te bepalen. Als blijkt dat je niet direct bent toegelaten, adviseren wij indien mogelijk een alternatief opleidingstraject met hoger geïnstalleerde technologie.

  vormen van werk

  vormen van werk

  Ze zijn in theorie autodidact en nemen actief deel aan fysieke en online HBOHIT-trainingen. Samen of individueel werk je de projectdocumentatie uit en stel je praktische vragen.

  Je leert van onze docenten en van elkaar en deelt jouw kennis en ervaring met deelnemers van andere bedrijven.

  Parttime HIT-W opleiding

  HIT-W is een deeltijdopleiding. Hierdoor verwerf je kennis en vaardigheden niet alleen tijdens je HIT-W studie, maar ook in je dagelijkse praktijk. Indien mogelijk raden wij u aan om u tijdens uw training te laten begeleiden door een begeleider. Dit was een collega met ruime ontwerpervaring en degene die zelf het meest trouw is gebleven aan HIT-W. Enerzijds versterk je het contact met de praktijk en leer je anderzijds hoe je levensvatbare projecten kunt implementeren. Op deze manier kunt u de efficiëntie van het leerproces vergroten.

  Een opleiding op technisch gebied van mechanische montage is ook mogelijk zonder operationele begeleiding.

  Meer weten over trainingsprogramma’s?Vraag een brochure aan.

  studielast

  studielast

  De volledige HIT-W opleiding duurt 2,5 jaar en omvat ca. 70 dagen op vaste dagen van de week. Het eerste jaar duurt ongeveer 29 dagen.

  De bijeenkomsten vinden één keer per week plaats van 13.00 uur tot 20.15 uur. De tentamens vinden vooral in het eerste studiejaar plaats in de ochtend van de collegedag. Gedurende het schooljaar vinden er meerdere keren ochtendbijeenkomsten plaats.

  Vanwege het holistische karakter van de training vond er in het tweede jaar ook een gezamenlijke bijeenkomst met HIT-E-trainees plaats. Deze dagen kunnen afwijken van normale schooldagen.

  Je besteedt ongeveer 8 tot 14 uur per week aan zelfstudie. Het niveau van zelfstudie is gemiddeld, afhankelijk van leervermogen, opleiding, praktijkervaring en ambitie.

  Meer weten over trainingsprogramma’s?Vraag een brochure aan.

  collegegeld

  collegegeld

  De kosten voor de HIT-W training bedragen:

  • Opleidingskosten: € 18.600,-
  • Lesmateriaal: 400 tot 2.000 euro. Het bedrag is afhankelijk van welke boeken je al hebt.
  • Arrangementskosten: €3100

  Alleen voor het eerste jaar gelden de volgende kosten:

  • Opleidingskosten: € 7.900,-
  • Lesmateriaal: 400 tot 1.600 euro. Het bedrag is afhankelijk van de boeken die je al hebt.
  • Arrangementskosten: € 1400

  Voor aanvang van de training ontvang je een factuur. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Over de opleidingskosten wordt een BTW-tarief van 21% in rekening gebracht. Op alle overige kosten is een BTW-tarief van 9% van toepassing.

  Het cursusgeld kan in termijnen worden betaald. Dit kan per kwartaal of jaarlijks tegen een toeslag van 5% op de opleidingskosten.

  Als u niet over de relevante opleidingsachtergrond beschikt, kunt u dit doenVoorlopige beoordelingmoet bestaan. Aan deze keuring zijn extra kosten verbonden.

  Tijdens je eerste en tweede studiejaar bij HIT-W bereid je je voor op het CITO BodemenergieNL examen. Mogelijk zijn toeslagen van toepassingHierZoekopdracht. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de hierboven genoemde vergoedingen.

  Verlaag de collegegeldkosten met subsidies of financiering

  Deelnemers aan deze training kunnen in aanmerking komen voor subsidies of financiering als zij aan de daarvoor gestelde criteria voldoen. Bekijk alle mogelijkheden op onze website en lees de voorwaardenSubsidiepagina.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de HIT-W opleiding ontvang je van de Stichting Post-HBO het Graduate Diploma Werktuigbouwkundige Installatie Geavanceerde Installatietechniek (HIT-W).

  Met trots kun je zeggen dat je technisch ontwerper bent van een heel mechanisme en deel uitmaakt van een selecte groep professionals die het verschil maken.

  Resultaat

  Resultaat

  Door actief deel te nemen aan de HIT-W heb je je ontwikkeld tot een holistisch ontwerper van technische systemen en ben je aanzienlijk beter in het ontwerpen van mechanische systemen:

  • Voor complexe utiliteits- en zorggebouwen, hotels, datacenters, zwembaden en cleanrooms met respect voor het milieu.
  • Op een objectieve manier die het beste aansluit bij de wensen van de klant.
  • Van grof tot fijn, een holistisch perspectief op maat voor elektrische installaties, architectuur, techniek, constructie, bouwfysica, energie-efficiëntie, duurzaamheid, circulariteit, lifecycle costing (LCC) en klantervaring.
  • Je leert goed doordachte conceptuele beslissingen te nemen, rekening houdend met kwaliteit, innovatie, betrouwbaarheid en flexibiliteit, en deze om te zetten in haalbaarheid.
  • Passende naleving van relevante wetten, normen en verplichtingen.
  • Je krijgt inzicht in het ontwerpproces.
  • Als professionals werk je effectief samen in ontwerp- en bouwteams.
  • Hij communiceert snel en efficiënt met andere belanghebbenden en identificeert besparings- of optimalisatiemogelijkheden, u ondersteunt u.
  • Ze kunnen inspireren, argumenteren, demonstreren en suggesties doen.

  Met de opgedane kennis ben je van grote waarde voor het projectteam.

  Ga door met je opleiding

  Ga door met je opleiding

  Momenteel zijn de eerste- en tweedejaars HIT-W-cursussen zo ingericht dat de leerdoelen zoals beschreven in het CITO Bodemenergieexamen Eindkwalificatie aan het eind van het tweede jaar zijn behaald. Dit geldt in het bijzonder voor:

  • Cursus Bodemenergie Deel B: Basisbodemenergie.
  • Cursus Geothermische Energie Deel C: Ontwerp en implementatie van open en gesloten aardsystemen.

  CITO Arnhem voert in opdracht van BodemenergieNL de bodemenergieproef uit. Het is aan de HIT-W deelnemer om te beslissen of hij deze examens wil afleggen. Deelnemers die slagen voor de eindtoets worden geregistreerd in het kwaliteitsregister QBISnl. Op het gebied van geothermie wordt een deel van deze taken ook overgenomen door Bodemplus. Door het behalen van de Deel B- en Deel C-diploma’s kunnen BRL6000-21 gecertificeerde studentenbedrijven aantonen dat zij gekwalificeerd personeel in dienst hebben.

  aanraken

  aanraken

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of misschien kunt u bij uw keuze op wat advies vertrouwen? U kunt contact opnemen met de afdeling informatie en advies viainfo@avansplus.nlTelefoonnummer 088-9098000.

  het plan

  Thema: Architectonische installatie

  In het eerste jaar ligt de nadruk op theorie en komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • natuurkunde
  • Klang
  • Distributie en levering van warmte en koude
  • Warmte, koude en elektriciteit opwekken
  • gezondheidstechnologie
  • procestechnologie

  Advanced Machinery Technology (HIT-W) in het eerste jaar

  Extra vakken in het tweede jaar

  In het tweede jaar worden de onderwerpen uit het eerste jaar uitgediept en worden de onderwerpen toegevoegd die van invloed zijn op het algehele ontwerp, zoals:

  • brandbestrijdingsapparaat
  • Duurzaamheid (BENG, Breeam)
  • jij bent verantwoordelijk
  • Kostenmanagement (LCC/TCO)
  • project management
  • architectuur
  • Elektrotechniek
  • bouwfysica
  • Ondertekening van het bouwcontract
  • Expertcursussen over commerciële keukeninstallaties, datacenters, zwembaden, garages, cleanrooms en BIM

  Pas je kennis toe in groepsprojecten

  De opgedane kennis pas je ook toe in groepsprojecten. Het is een complex project met actuele en formidabele uitdagingen. Je onderzoekt, analyseert en neemt een weloverwogen beslissing zonder de kosten uit het oog te verliezen.

  Dit kun je niet alleen doen met andere HIT-W deelnemers, maar ook met HIT-E deelnemers. Je voert hetzelfde voorontwerp (VO) uit, waarbij de installaties W en E zo goed mogelijk op elkaar afgestemd moeten worden. Samenwerking en communicatie zijn de sleutelwoorden. Op deze manier is het praktijktraject zo dichtbij mogelijk en fungeert de docent enerzijds als cliënt en anderzijds als gids. Het Final Draft (DO) is een aparte taak.

  In je tweede jaar schrijf je een projectvoorstel voor een scriptie. Goedgekeurde voorstellen vormen de basis voor het afstuderen.

  Detectie van bodemenergie

  De HIT-W-cursussen in het eerste en tweede jaar zijn nu zo ingericht dat aan het eind van het tweede jaar de leerdoelen zoals vastgelegd in de eindvoorwaarden van de CITO bodemenergietoets zijn behaald.

  Geldt voor:

  • Cursus Bodemenergie Deel B: Basisbodemenergie.
  • Cursus Geothermische Energie Deel C: Ontwerp en implementatie van terrestrische open en gesloten systemen

  CITO Arnhem voert in opdracht van BodemenergieNL de bodemenergieproef uit. Het is aan de HIT-W deelnemer om te beslissen of hij deze examens wil afleggen. Deelnemers die slagen voor de eindtoets worden geregistreerd in het kwaliteitsregister QBISnl. Op het gebied van geothermie wordt een deel van deze taken ook overgenomen door Bodemplus. Door het behalen van de diploma's Deel B en Deel C kunnen geaccrediteerde studentenbedrijven aantonen dat zij gekwalificeerd personeel in dienst hebben conform BRL6000-21.

  Geavanceerde mechanismetechnologie (HIT-W) tweede jaar

  laatste project

  Tijdens je laatste jaar (dat feitelijk zes maanden duurt) voer je een uitdagend afstudeerproject uit in je eigen werkomgeving. Je bevestigt dat je zelfstandig een systeem kunt ontwerpen dat aan alle eisen voldoet. Je bekijkt alle aspecten van het programma in context. Je dient ontwerpelementen in en verdedigt je ontwerpen.

  persoonlijk leiderschap

  Naast het vergroten van specialistische kennis en het versterken van vaardigheden speelt ook persoonlijke managementontwikkeling een belangrijke rol. Door uw sterke en zwakke punten te herkennen en erop te reflecteren, wordt u steeds effectiever in uw werk. Niet alleen u profiteert hiervan, maar ook uw organisatie, projecten en klanten. In het eerste en tweede studiejaar komen onder begeleiding van de docenten de volgende onderwerpen aan bod:

  • u en uw werkomgeving
  • communiceren
  • multidisciplinair teamwerk
  • Omgaan met weerstand en conflicten
  • Presentatie- en adviesvaardigheden

  Het doel van persoonlijk leiderschap is om uw leven en werk beter te beheren, zodat u beter kunt worden in uw werk. Daarom leiden wij niet alleen IIO’s op technisch vlak op, maar ook professionals die productiever zijn.

  Geavanceerde mechanismetechnologie (HIT-W), Jahr 3

  1 jaar het tweede jaar Het derde jaar

  Bestel onze brochure. Download onze brochure
  Wilt u ons liever persoonlijk spreken? een consultatie aanvragen

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Terrell Hackett

  Last Updated: 30/09/2023

  Views: 5587

  Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Terrell Hackett

  Birthday: 1992-03-17

  Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

  Phone: +21811810803470

  Job: Chief Representative

  Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

  Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.