Veel Gestelde Vragen (2023)

1. Onderzoek: inhoud

Kijk hiernaar:Bachelor of Technology in het onderwijsprogramma voor openbaar bestuur

Voor meer gedetailleerde informatie kunt uStudiegids.tudelft.nlraadplegen.

Bij toegepast openbaar bestuur bestaan ​​de vakken uit het eerste jaar voor ongeveer 42% uit wiskunde- en modelleringsvakken. Cursusoverzichten en cursusroosters zijn te vinden op de websitedeze pagina

De gehele bacheloropleiding Public Technology Management wordt in het Nederlands gegeven. Daarnaast wordt één vak in het Engels gegeven ter voorbereiding op de masteropleiding.

Bij bacheloropleidingen zijn de meeste boeken in het Nederlands geschreven, maar veel materiaal is ook in het Engels. Andere literatuur is meestal in het Engels. Hoe verder je studeert, hoe meer (aanvullende) literatuur er in het Engels is. Na de masteropleiding zijn alle boeken in het Engels.

Ja, op andere momenten, bijvoorbeeld tijdens je studie, in je derde jaar, door deelname aan een uitwisselingsprogramma of aan het einde van je studie. Kijk naarwww.buitenland.tudelft.nlom meer informatie te krijgen.
Bij de technische bestuurskunde bestaat er geen stage "Kijk hoe bedrijven dingen doen", maar kun je wel onderzoek(projecten) uitvoeren bij bedrijven of instellingen. Je kunt zo’n project in het buitenland uitvoeren en minder ruimte in beslag nemen, bijvoorbeeld in het derde jaar. Ook kun je lid worden van een onderzoeksvereniging van Curius in het buitenland. Ook tijdens je masteropleiding zijn er verschillende mogelijkheden.

Elk jaar bestaat uit vier perioden van 10 weken, ook wel kwartalen genoemd. Per semester volg je drie vakken, met uitzondering van de eerste twee kwartalen van het derde jaar, die zijn gereserveerd voor minoren. Voor ieder vak (met tuberculose) ontvang je 5 ECT-punten, oftewel studiepunten. Om het eerste jaar te halen en in het tweede jaar verder te studeren, moet je minimaal 45 studiepunten behalen. Dit is een bindend onderzoeksvoorstel. De 12 vakken die in het eerste jaar worden bestudeerd, zijn verdeeld in vier verschillende vakken:

 • Analyse van complexe socio-technische systemen;
 • wiskundige modellering;
 • beheer van complexe socio-technische systemen;
 • Technische specialisatie.

Aan het einde van het tweede semester kies je voor een technische specialisatie en start je in het derde semester. Er is keuze uit drie verschillende vakgebieden: Energie & Industrie, Logistiek & Transport en Communicatie & Informatie. Meer informatie over domeinen vindt u op deze pagina.

De contacturen (hoorcolleges en oefeningen) zijn doorgaans gespreid over drie tot vier dagen. Er zijn twee hoorcolleges van elk 45 minuten met daartussen een pauze van 15 minuten. Niet alle colleges zijn verplicht, maar voor een goede studievoortgang is het uiteraard wel aan te raden om ze allemaal te volgen. Naast hoorcolleges werk je veel in groepen. In je eerste jaar heb je minimaal één groepsproject per semester, afhankelijk van het door jou gekozen onderwerp. Regelmatig breng je daarom een ​​hele dag door op de universiteit. Je hebt veel keuzes waar je wilt studeren. Naast onze eigen faculteit zijn er overal op de campus studieplekken ingericht, zodat je kunt zitten waar je wilt. Gelukkig is er tijdens het leren voldoende tijd om te spelen!

Tijdens de examenweek (en de weken voorafgaand aan het examen) studeer je doorgaans harder en breng je het grootste deel van de dag door. Je kunt er echter voor kiezen om op je kamer te studeren of een plekje op de campus te zoeken. Tijdens deze tentamenperiodes zijn ook van veel gebouwen de openingstijden aangepast, zodat je er langer gebruik van kunt maken.

(Video) Aniball.nl - Veelgestelde vragen

2e examen: Algemeen

Bij de TU Delft geldt voor alle bacheloropleidingen de verplichte Studentenadviesdienst (BSA). De geldende norm voor studentenbegeleiding aan de TU Delft bedraagt ​​EC 45 voor eerstejaarsvakken. Alle BSA-reglementen zijn te vinden op:runderserumalbumine

Ongeacht je specifieke omstandigheden is het altijd verstandig om bij studievertraging een afspraak te maken met een studieadviseur.

Als u zich vóór 1 februari afmeldt, ontvangt u geen bindende onderzoeksvoorstellen meer. Je kunt je daarom het jaar daarop weer inschrijven voor het programma. Dan moet je opnieuw BSA 45 EC halen. Let op: verdiende EC-credits tellen niet mee voor je BSA-score als je van plan bent hetzelfde vak te herhalen. Als je je na 1 februari uitschrijft, ontvang je een bindend studieadvies.

Als iemand het tweede jaar niet haalt, komt dat meestal doordat hij of zij geen verplicht studieadvies heeft behaald. Als je geen BSA haalt, kun je niet verder studeren. Een andere reden kan zijn dat je vindt dat studeren niets voor jou is. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen voordat je begint. Een studieadviseur kan je hierbij helpen. Uiteindelijk wordt tuberculose vaak gezien als een eenvoudig onderzoek, omdat het zo’n uitgebreid onderzoek was. Studenten die ervoor kozen om tuberculose te krijgen, omdat ze dachten dat ze deze gemakkelijk konden overwinnen, haakten echter snel af. Bij het technisch openbaar bestuur moet je naast het technisch denken ook in economisch, bestuurlijk en juridisch opzicht kunnen denken. Veel mensen onderschatten de moeilijkheidsgraad van dit onderwerp en beoordelen de cursus "Sociotechnische Systeemanalyse en Management" vaak verkeerd.

Door de langere contacttijd in Delft was dat best lastig. Vooral in het eerste jaar van een bachelordiploma is de week zo vol met lezingen, praktijkactiviteiten en werkcolleges dat er weinig ruimte is voor een tweede graad. Soms zijn er combinaties van 2 masters. Een studieadviseur kan je hierover adviseren. Bij de School voor Bestuurskunde zijn er maar weinig studenten die een dubbel bachelordiploma behalen. Maar er zijn ook studenten die in de avonduren rechten of psychologie studeren. Ook zijn er studenten die een extra vak volgen dat aansluit bij de MSc-opleidingen wiskunde, bestuurskunde, bedrijfskunde, economie en econometrie.

Ongeveer 30 procent van de studenten toegepaste bestuurskunde is vrouw. Veel technologieprojecten, waaronder die in Delft, kennen lagere tarieven.

Eerste uur 08:45 - 09:30
Tweede uur 09:45 - 10:30
15:00 10:45 tot 11:30
Vierde uur 11:45 - 12:30 uur
Pauze
5e uur 13:45 - 14:30
6:00 14:45 tot 15:30
7:00 15:45 tot 16:30
8. Tijd 16:45 - 17:30
21:00 17:45 - 18:30
10. Tijd 18:45 - 19:30

Dit betekent echter niet dat je 10 uur college per dag hebt: zie de website voor het lesroosterwww.roosters.tudelft.nl

wschooljaar kalenderFeestdagen (groen) worden weergegeven, er zijn op deze dagen geen tentamens of colleges. Er zijn ongeveer 10 weken vakantie en enkele feestdagen. Veel studenten gebruiken een deel van deze dagen om zich voor te bereiden op examens en om verslagen te lezen of te schrijven. Er zijn dus geen echte vakanties op de universiteit.

Op de universiteit is een laptop vereist. Dit is vooral bij online onderwijs van belang, anders kun je geen colleges volgen. Ook na het voltooien van een online opleiding is een laptop nog steeds essentieel. TB vereist dat u talloze rapporten schrijft en taken uitvoert in verschillende computerprogramma's. Het makkelijkste kun je dit doen met een laptop, zodat je altijd je bestanden bij je hebt. Daarnaast heeft de universiteit een online systeem waar je alle informatie over de major kunt vinden en hoe hoogleraren in contact kunnen komen met studenten: Brightspace.

Heeft u nog geen laptop of voldoet uw laptop niet aan de eisen, dan kunt u langskomenLaptop-ontwerp. Hier kun je de laptop met studentenkorting bestellen. sterk aanbevolen!

Het specialistische examen bestuurskunde is, afhankelijk van het onderwerp, verdeeld in schriftelijke en digitale examens. Als je start op een moment dat het grootste deel van het onderwijs nog online is, zullen vrijwel alle tentamens online zijn. Er zijn verschillende programma's die docenten kunnen gebruiken om dit te bereiken. Het meest gebruikte programma is Mobius, waarbij je naar een vraag kijkt en vervolgens het antwoord in een tekstvak typt. Sommige professoren leggen papieren examens af en uploaden foto's van hun antwoorden. Weer anderen plaatsen het antwoordblad en de vragenlijst die je normaal ontvangt, zodat je deze in Microsoft Word kunt invullen en als ‘opdracht’ in Brightspace kunt indienen. Voor meer informatie, zieDigitale studiegids

3. Informatie en cursuskeuze

Alle informatie over de voorlichtingsactiviteiten van de TU Delft vindt u op de volgende websites:

Informatie en ervaringen bij de TU Delft

Het kiezen van de juiste studie is een moeilijke beslissing. Wat is, met zoveel aanbiedingen, echt geschikt voor u? Denk goed na over wat voor jou belangrijk is. Wil je een onderwerp studeren waar je goed in bent? Of studeer je misschien een onderwerp dat je leuk vindt? Ga in gesprek met studenten, woon open dagen bij, neem deel aan proefdagen en neem deel aan online proefsessies. Hoe beter u geïnformeerd bent, hoe betere beslissingen u kunt nemen. bestaanDeze paginaDe loopbaan- en begeleidingsdiensten bieden oriëntatie bij de (her)keuze van de juiste studierichting. Je kunt ook een afspraak maken met een studieadviseur om je zorgen te bespreken. bestaandeze paginaHier vind je alle informatie over studeren technische bestuurskunde.

(Video) Veel gestelde vragen van luisteraars over Narcisme

Bij de major Bestuurskunde studeer je ongeveer 40 uur per week. Vergeleken met andere onderzoeken is dit resultaat vrij gemiddeld. In het eerste jaar zijn er ongeveer 12 uur hoorcolleges en oefeningen. De rest van de tijd werk je in kleine groepen en leer je zelfstandig. Je moet dus een groot deel van je tijd zelf indelen. Hoewel het niveau heel dicht bij dat van de middelbare school ligt, is het ritme van de universiteit veel sneller dan dat van de middelbare school, en is de hoeveelheid materiaal veel groter dan die van de middelbare school. De moeilijkheidsgraad van de materialen is relatief. Als je de vakken leuk vindt, kan het leren gemakkelijker zijn dan wanneer je hard moet werken om cijfers te halen. Wiskunde is een voorbeeld. Bij tuberculose is vaardigheid in wiskunde erg belangrijk, aangezien ten minste één van de drie vakken in elk semester een wiskundevak is. Als je een A voor wiskunde verwacht, is TB niets voor jou. Als je een eindcijfer tussen de 6 en 7 verwacht, kun je uiteraard met TB beginnen, maar je moet er wel rekening mee houden dat je je volledig op het wiskundevak moet concentreren. Verwacht u een waarde boven de 7,5? Dan is jouw voorkennis uiteraard prima.

Technische bestuurskunde wordt alleen aan de TU Delft gegeven. Je kunt technische bedrijfskunde studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven of de Rijksuniversiteit Groningen, maar dat is totaal anders dan wat wij hier hebben. In de richting Technologie Openbaar Bestuur leer je hoe je kunt putten uit technische expertise, openbaar bestuur, bedrijfskunde, organisatie, management, recht en economie om beslissingen te nemen over grote technologieprojecten waarbij meerdere bedrijven en/of overheden betrokken zijn. Bij industriële techniek leer je hoe je de technologie in het bedrijf optimaal kunt inzetten. Toegepast openbaar management kijkt dus naar het grote geheel, terwijl industriële techniek en management het grote geheel benaderen

Hoewel alleen de TU Delft tuberculose onderwijst, doen andere universiteiten soortgelijk onderzoek. Op het gebied van natuurwetenschappen en innovatiemanagement aan de Universiteit Utrecht wordt bijvoorbeeld bètakennis gecombineerd met gammakennis op het gebied van innovatiemanagement. De opleiding Management, Maatschappij en Technologie aan de Universiteit Twente richt zich naast technische kennis ook op kennis van psychologie, sociologie, economie en recht.

Op hbo-niveau worden geen bestuurskundige technieken onderwezen.

Door de COVID-19-pandemie verlopen voorlichtingscampagnes anders dan normaal. Het open huis vindt online plaats en de vraag- en antwoordsessie vindt live plaats. Naast de Unibuddy open dagen kun je ook vragen stellen aan de studentenOnline pilotstudieOf neem deel aan een online wijnproefdag.

Alle informatie kunt u op internet vinden op wwwdeze pagina

4. (Her)inschrijving, aanmelding en toelating

Als je vragen hebt over de toelatingseisen voor een bachelordiploma, kijk dan op de websiteVoorkennis BSc Techniek Bestuurskunde

De faculteit TBM biedt 4 masteropleidingen aan. Als je een Bachelor of Technology in Bestuurskunde hebt, zijn de volgende doorstroommogelijkheden voor jou beschikbaar:

 • : kan stromen
 • mogelijk verkeer
 • Master in technologiemanagement:geen verkeer mogelijk
 • Master in industriële ecologie:mogelijk verkeer

Aan de Technische Universiteit Delft zijn er nog veel meer masteropleidingen die combineren met Industrial Engineering and Management. Heb je vragen over de toelatingseisen voor masteropleidingen? Lees dan:

 • Toelating en aanmelding voor masteropleidingen Nederlands
 • Toelating en aanmelding voor internationale masterprogramma's

Soms zijn er trajectprogramma's beschikbaar als je niet beschikt over een bachelordiploma dat direct leidt tot een masterdiploma of als je hoger onderwijs (HBO) hebt. Deze cursussen zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling van de gekozen masteropleiding. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw onderzoeksadviseur.

Voor vragen over aanmelden zieSchrijf je in bij de TU Delft

5. Leren onder bijzondere omstandigheden

Bezoek de website voor meer informatie over leren met een beperkingHierVinden. Neem dan zeker contact op met je studieadviseur. Deze kan je helpen met het plannen van je studie, het organiseren van extra examentijd of je doorverwijzen naar anderen bij de TU Delft als er andere (ondersteunende) activiteiten nodig zijn.

Er zijn bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je studievoortgang. Voorbeelden van situaties zijn ziekten, ongelukken, psychische problemen, verpleegopdrachten, vervelende situaties of vervelende ervaringen thuis. Ook de omstandigheden van vrienden of familieleden kunnen gevolgen voor je hebben, maar je studievoortgang kan ook worden beïnvloed door factoren als topsport, bestuurslidmaatschap of zwangerschap. Ook als je zorgen hebt over medestudenten kun je terecht bij een studieadviseur.

Lees hier meer

(Video) Word of Faith - veelgestelde vragen en antwoorden

6. Leren: beginnen

Welke studierichting je ook kiest, de overgang van de middelbare school naar de hogeschool of universiteit kan overweldigend zijn. Het financieren van je universitaire opleiding, het maken van nieuwe vrienden, lid worden van een studentenvereniging of verhuizen naar een kamer zijn allemaal heel belangrijke dingen die je moet doen naast je eerste les, toetsen en huiswerk. Neem de tijd om aan de nieuwe omgeving te wennen. Deze pagina is daarbij behulpzaamwelkom.tudelft.nlBevat informatie, links en een introductievideo.

De TU Delft biedt een uitgebreide introductiefase waarin je al voordat je gaat studeren nieuwe mensen kunt ontmoeten en kennis kunt maken met het studentenleven in Delft. dus het bestaatWauw, dit is toelatingsweek voor alle studenten die in Delft gaan studeren. Daarna maak je kennis met alle aspecten van het studentenleven in Delft. Het weekend vóór OWee organiseert de Curius Research Society weekendevenementen voor brugklassers:Wauw(Weekendfeestje voor eerstejaars). Dit is een leuk weekend waar je alle nieuwe studenten kunt ontmoeten.

De eerste volledige studieweek begint eind augustus/begin september. Voor veel vakken is deze introductieweek (TB-week) het eerste college en staan ​​er nog meer sessies gepland die van belang zijn voor je studie. Met deze sessies kunt u zich voorbereiden op het komende jaar. Daarom is aanwezigheid verplicht.

Ik ben blij dat je een mentor hebt in je eerste jaar. Dit is de tweedejaars student die je helpt bij het vinden van een plek en je kunt hem alle vragen stellen over hoe alles werkt op de TU Delft. Je docent is ook beschikbaar voor persoonlijke vragen en problemen.

Bijles is er in vele vormen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke advies-, trainings- en ondersteuningssoftware voor studentbegeleiders en studieadviseurs. Je speelt een actieve rol op de universiteit door items te gebruiken of om hulp te vragen.
Alle bacheloropleidingen aan de TU Delft kennen een begeleidingssysteem waarbij nieuwe studenten worden verdeeld in begeleidingsgroepen. Je docent is een uitstekend eerste aanspreekpunt als je vragen hebt over je studie of je studie in Delft. Als je nog vragen hebt, zoals persoonlijke omstandigheden die studievertraging kunnen veroorzaken, neem dan zo snel mogelijk contact op met een studieadviseur in jouw vakgebied. KlikHierOntdek hoe je alle studieadviseurs kunt bereiken.
Ook organiseert de TU Delft diverse seminars en trainingen over leervaardigheden zoals stressmanagement, constructief denken en leren voor dyslectici. Meer informatie

Als eerstejaarsstudent van de opleiding Toegepaste Bestuurskunde word je opgeleid door een studentmentor. Hij begeleidt jou en je collega’s bij cursussen, examens, studies, evenementen en de koppeling van leren aan het studentenleven. In de tweede helft van het jaar kun je gerichter advies krijgen over leervaardigheden.

In het eerste studiejaar werk je met 5 studenten aan project- en rekenopdrachten.

Als de test niet goed verloopt, kan een onderzoeksadviseur u helpen weer op het goede spoor te komen. Ook na het eerste jaar houdt een studieadviseur je voortgang in de gaten. De studieadviseur is tevens het aanspreekpunt voor alle overige vragen die niet direct met de opleiding te maken hebben. Uiteraard blijft alles wat u met uw onderzoeksadviseur bespreekt vertrouwelijk. Lees meer over studieadviseursop deze pagina

wschooljaar kalenderFeestdagen (groen) worden weergegeven, er zijn op deze dagen geen tentamens of colleges. Er zijn ongeveer 10 weken vakantie en enkele feestdagen. Veel studenten gebruiken een deel van deze dagen om zich voor te bereiden op examens en om verslagen te lezen of te schrijven. Er zijn dus geen echte vakanties op de universiteit.

Vrede kan op vele manieren worden bereikt. Als je vrienden in de stad hebt, probeer dan langs te komen. Als je lid wordt van het Studentenwerk, kun je ook via het Studentenwerk een kamer aanvragen. Er zijn ook talloze websites waar je kamers kunt huren. Zo is er bijvoorbeeld Kamer.nl. Dit is de website van DUWO (de grootste aanbieder van studentenhuisvesting in Delft), dus kamers op deze website hebben voorrang. Hoe langer je je inschrijft, hoe groter de kans dat je een kamer krijgt. Hoe eerder u zich inschrijft, hoe groter uw kansen op een kamer. Schrijf je dus tijdig inwww.DUWO.nlEr is ook een camera. Veel studentenhuizen huren hier kamers en zijn op zoek naar nieuwe huisgenoten. Op deze pagina kunt u gratis door kamers bladeren, maar u moet een premium lid zijn om te kunnen reageren. Veel kamers staan ​​ook op Facebook. Sluit je aan bij de groepen Kamers in Delft en Zoek Kamers in Delft Buurten om de beschikbare aanbiedingen te bekijken.

Hier leest u meer over het verhuizen naar een kamerHier

7. Associatie

Elke opleiding aan de TU Delft heeft een eigen onderzoeksnetwerk. De Science Club behartigt de belangen van studenten, organiseert vakgerelateerde activiteiten zoals studiereizen, lezingen en excursies en zorgt voor gezelligheid. Curris TB Research organiseert bijvoorbeeld weekendactiviteiten voor eerstejaarsstudenten. Als er tijdens een college iets misgaat, kun je ook korting krijgen op boeken via het onderzoeksnetwerk, dat met professoren kan praten en ook klachten van studenten kan doorgeven.

De studentenvereniging is niet verbonden aan de opleiding of de TU Delft. Ze kunnen meer gezien worden als externe sociale verenigingen. Er zijn verschillende studentenverenigingen en algemene clubs die ook actief zijn op het gebied van cultuur, sport en politiek.

Onderzoeksgroepen hebben veel te bieden. Van het behartigen van je interesses en het regelen van boekenkortingen tot studie-, gezellige en gezellige studiereizen. Het lidmaatschap van een onderzoeksvereniging is niet verplicht, maar wel uitdrukkelijk gewenst!
Curius is het onderzoeksnetwerk voor technisch openbaar bestuur. Bijna allemaal zijn ze commissielid en veel studenten zitten in commissies. Er zijn binnen het instituut verschillende commissies waar u, als u dat wenst, lid van kunt worden. Deze instanties organiseren de activiteiten van de vereniging.

Curius helpt ook het onderwijs te verbeteren. Een bestuurslid participeert bijvoorbeeld in CollegeResponsieGroups, een organisatie die suggesties doet om de inhoud of organisatie van tbc-cursussen te verbeteren. Zie het artikel voor meer informatiewww.curius.nl

Uiteraard is dit niet verplicht. Dit is een geweldige manier om nieuwe mensen te ontmoeten (buiten het door jou gekozen vakgebied). Zo zijn er voor het schooljaar 2020-2021 aanzienlijk meer inschrijvingen voor studentenclubs dan voorgaande jaren. Vanwege de COVID-19 maatregelen vinden de lessen uiteraard voornamelijk online plaats, wat het leggen van nieuwe contacten lastig maakt. Een goede manier is om lid te worden van de studentenvereniging. Meer informatie over het Studierendenwerk vindt u hier.

(Video) Veelgestelde vragen Gasvrij Gorecht

8. Bachelordiploma

De meeste TB-afgestudeerden worden adviseur, projectmanager, analist of beleidsmedewerker bij technische organisaties of adviesbureaus. Bovendien startte ongeveer 11% van de tbc-afgestudeerden een eigen bedrijf. Er is veel vraag naar technologiemanagers. Omdat je een uitgebreide tbc-opleiding hebt gevolgd, kun je veel reizen.

Bij de TBM Academie zijn er al meerdere masteropleidingen die gevolgd kunnen worden:

 • Engineering en beheer van complexe systemen (CoSEM)
 • Engineering en beleidsanalyse (EPA)
 • Industriële Ecologie (IE, in samenwerking met Universiteit Leiden)

Je kunt je masteropleiding ook voortzetten bij andere faculteiten van de Technische Universiteit. Als je tijdens je bacheloropleiding geen relevante vakken hebt gevolgd, kun je in deze periode kiezen voor een schakelprogramma om relevante vakken te volgen ter voorbereiding op verdere masterstudies.

Je kunt ook een masteropleiding volgen aan andere universiteiten in binnen- en buitenland.

op deze paginaMeer informatie over de mogelijkheden vindt u hier.

Is dit niet jouw probleem? Kijk dan naar binnendeA-Z-Index.

Informatie voor eerstejaarsstudenten vind je op:Studentenportaal

(Video) Veelgestelde sollicitatievragen | Magnet.me Carrièretips

Informatie voor afgestudeerden is te vinden op de websiteStudentenportaal

Videos

1. Apothekersassistent: veelgestelde vragen
(Deltion College)
2. Veehouderij: veel gestelde vragen
(Yuverta TV)
3. Zo werkt de beperkte gemeenschap van goederen (uitleg en veel gestelde vragen)
(infotaris)
4. AFAS Foundation | Veelgestelde Vragen
(AFAS Foundation)
5. Leefbare Stad en Klimaat: veel gestelde vragen
(Yuverta TV)
6. Veel gestelde vragen op je website? Dit moet je weten!
(The True Story Company)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 18/08/2023

Views: 5565

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.